Takime, Evente dhe Konferenca

Takimet, konferencat, eventet dhe ekspozitat janë një shtytës kryesor i destinacioneve turistike në të gjithë globin. Bota e ngjarjeve ka nevojë për profesionistë që kanë aftësi dhe besim për të identifikuar mundësitë e ardhshme dhe për t’i bërë ngjarjet të suksesshme.

Euro Sky Travel Club ofron asistencë të plotë teknike në ofrimin e organizmit te takimeve, eventeve dhe konferencave:

  • Organizmi i udhetimit( ajror , tokësor etj.)
  • Organizimi i hoteleve;
  • Hapësira për takime dhe/ose ngjarje;
  • Pajisje teknike;
  • Tavolinë mikpritjeje;
  • Katering/drekë/darkë/pauzë kafeje;
  • Çdo turne në qytet për të kënaqur pjesëmarrësit nëse kërkohet etj.