Hotele dhe makina me qira

Hotelet

Ne kemi akses në Sistemet më të rëndësishme të  rezervimeve te hotelit , për ti përmbushur nevojat hoteliere të klientëve tanë. Nëpërmjet këtyre sistemeve të rezervimi ne kemi akses në tarifa speciale. Të përfshira në sistem janë markat dhe zinxhirët globalë të hoteleve. Të gjitha rezervimet do t’i kenë të bashkangjitur  konfirmimet me shkrim, duke përshkruar në detaje vendndodhjen e hotelit, mjetin e transportit nga aeroporti/stacioni etj., numrin e konfirmimit dhe llojin e akomodimit të rezervuar. Me pak fjalë, të gjithë informacionin bazë që klienti do të kërkojë.

Makina me qira

Shërbimet e makinave me qira ofrohen nga partneri ynë në Maqedoni të Veriut:  Q-Rent- https://www.qrentall.com/

Shërbimi Ndërkombëtar i Makinave me Qira ofrohet duke përdorur partnerë të tillë si National – Alamo, Europcar, Hertz etj. Tarifat e makinave me qira të aksesuara nga ESTC janë me cmime speciale nga tarifat zyrtare.