Menaxhimi i udhëtimit

Shprehja ‘Shërbimet e Menaxhimit të Udhëtimit’ (TMS) përfshin jo vetëm rregullimin bazë të planeve të udhëtimit dhe itinerareve të përshtatshme, por edhe negocimin me furnitorët për tarifat dhe kushtet preferenciale, miratimin dhe zbatimin e politikave të udhëtimit të korporatave, mbledhjen e të dhënave për të lejuar klienti të ‘njohë biznesin e tij’, të ofrojë mbështetje 24 orë / 7 ditë të javës dhe të garantojë sigurinë e udhëtarëve. Në thelb menaxhimi i udhëtimeve është fillimi deri në fund të partneritetit ku arti i suksesit është të punojmë së bashku për të arritur qëllime të unifikuara.  Shërbimet e Menaxhimit të Udhëtimit përfshijnë aranzhimet e planeve të udhëtimit dhe përgatitjen e itinerareve të përshtatshme (përfshirë itineraret alternative, nisjet dhe mbërritjet), llogaritjen e tarifave duke përdorur tarifat e ngarkuara të linjave ajrore në GDS-Amadeus.